Ekip Mesajı

Her aşaması bilimsel altyapı ile desteklenen ve alanında ilk ve tek olan Kurumsal Çeviklik: Çevikmetre düzey belirleme aracını yönetim alanına kazandırmış bilim insanları ve alanında uzmanlarla dolu bir ekip olmaktan mutluluk duyuyoruz...


Kurumsal Çeviklik;

-Çevikmetre analizi ile firmanız içinde kurumsal çeviklik düzeyinin ölçülmesi,
-Nitel analiz ile firmanızın paydaşları tarafından ortaya konulan kurumsal çeviklik algısının belirlenmesi,
-Tekrarlı ölçümlerle firmanızın genel kurumsal çeviklik algısının gelişim yönünün saptanması,
-Raporlama ile tüm bulguların somut olarak ortaya konarak, firmanız için Çevikmetre ile Kurumsal Çeviklik Strateji Planlaması yapılması amaçlanır.

Kurumsal Çeviklik, dinamik ve değişen çevrede sürdürülebilir rekabetin en önemli belirleyicilerindendir…
 

Bizimle İletişime Geçininfo@kurumsalceviklik.org