KURUMSAL ÇEVİKLİK NİTEL ANALİZİ

Nitel Analiz ile Kurumsal Çeviklik Strateji Planlaması

Nitel analiz ile kurumsal çevikliğin farklı perspektiflerden incelenerek, firmanızın kurumsal çeviklik bağlamında gelişebilir alanlarının detaylandırılması sağlanır.

 

Ne İşe Yarar?

Çevikmetre düzey belirleme aracı ile kurumsal çeviklik algısının tespit edilmesi bağlamında farklı perspektiften yapılan nitel analiz ile (haberler, sosyal medya hesapları, web siteleri vb.) elde edilen tüm veriler incelenerek (matriks kodlama, zihin haritası, frekans/metin, kelime bulutu ve kümeleme vb. analizleri) kurumsal çeviklik çok yönlü olarak değerlendirilir.


Analiz Yönü

Firmanız kurumsal çeviklik bağlamında nasıl tanımlanır?
Firmanızın iş geliştirme yönü nedir?
Firmanız kendini kurumsal çeviklik bağlamında nasıl tanımlar?


Analiz Kapsamı

Haberler
Makaleler
Sosyal Medya Hesapları
Web Siteleri


Nitel Analiz Örnek Broşür

Nitel Analiz Örnek Rapor