İçgörünle öngör!

Kurumsal çeviklik ile değişimin yarattığı fırsatlardan yararlanabilmek artık mümkün. Kurumsal çevikliğinizi ölçerek öngörülmeyen değişimlere uygun şekilde ve zamanında yanıt verin.
 

Müşteriye önce ulaşan sen ol!

Değişim "er", "erken" karşılanır. Pazar tehditlerine ve fırsatlarına karşı atağa geçmede proaktif davranma yeteneğini sergileyin.
 

Firma içi yetkinliklerini geliştir!

Firmanızın hedeflerine ulaşmada faaliyetlerinde sağladığı üretkenlik, verimlilik ve etkinlik yetenekleri yetkinliklerinizi oluşturur. Kurumsal çeviklik yönetim stratejisi sayesinde gelişen yetkinlikleriniz ile üretim, kalite, hız, işgücü, yönetim vb. alanlarında iyileştirici ve fark yaratıcı aksiyonlar alın.
 

Esneklik stratejin olsun!

Mevcut kaynakların değişim ile birlikte farklı işleri yürüterek farklı hedefleri başarmada kullanılmaları esneklik ile sağlanır. Esneklik ve hızın, kurumsal çeviklikteki kaldıraç etkisinden faydalanın.
 

Paydaşların ile çözüm ortaklığı yap!

Müşterilerle kurulan stratejik ilişkiler ve tedarikçilerle sağlanan yakın iletişim sayesinde sorunlar karşısında sözü edilen firma paydaşlarınız ile çözüm ortaklığı yapın.
 

Sürdürülebilir rekabet için çevik ol!

Kurumsal çeviklik, dinamik ve değişen çevrede var olabilme ve rekabet edebilmenin en önemli koşullarından biridir. Sürüdürülebilir rekabet için kurumsal çeviklik yönetim stratejisini benimseyin…