Firmanızın mevcut durumunu ve potansiyelini ilişkilendirmek için çevikmetre ile kurumsal çeviklik düzeyi belirlenir. Kurumsal çeviklik ölçümlemesinde amaç, farkındalık yaratarak firmanıza yeni bir perspektif kazandırmaktır. Firmanızın potansiyelini gerçekleşmesini sağlayarak performans kriterlerinizde artış sağlanması hedeflenir.


Projelendirme Döngüsü

-Firmanızın kurumsal çeviklik algısının çevikmetre düzey belirleme aracı ile ölçümlenmesi
-Farklı perspektiftten yapılan nitel analiz ile firmanızın paydaşları ve çevresi tarafından ortaya konulan kurumsal çeviklik algısının belirlenmesi
-Proje bitiminde elde edilen bulgularla, isteğe bağlı olarak oluşturulan raporun (Rapor A-Rapor B) hazırlanarak kurumsal çeviklik strateji planlamasının ortaya çıkarılması
-Proje sonrası dönemde tekrarlı ölçümlerle firmanızın genel kurumsal çeviklik algısının gelişimi hakkında firmanıza geri bildirim sağlanması
-Proje sonrası döneme ait bulguların isteğe bağlı olarak raporlanması ve/veya eğitimleştirilerek sunulması


Projelendirme Detayları

Gizlilik
Kimlik bilgileri talep edilmez.

Data Saklama
Elde edilen data yurtdışında güvenle saklanır ve üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Anket
Bilimsel ahlâka uygun olarak oluşturulan sorulardan meydana gelir.

Rapor
Elde edilen bulgulara dayanılarak objektif olarak hazırlanır.