KURUMSAL ÇEVİKLİK VE DÜZEY BELİRLEME

Çevikmetre ile Kurumsal Çeviklik Strateji Planlaması

Çevikmetre ile kurumsal çeviklik zihniyetinin; firmanız çalışanları tarafından ne kadar anlaşıldığının saptanması, firma kültürünüz olarak algılanıp algılanmadığının belirlenmesi ve rekabet avantajının sürdürülebilirliği için firmanız tarafından kullanılan bir yönetim stratejisi olup olmadığının görülmesi sağlanır. Firmanız içinde kurumsal çevikliğin önündeki engellerin neler olduğu ortaya çıkarılarak, elde edilen sonuçlara göre yönetim planlamasının yeniden yapılandırılması amaçlanır.Çevikmetre Örnek Broşür
Çevikmetre Soru Örnekleri
Çevikmetre Örnek Rapor