Firmanızın kurumsal çeviklik analiz bulguları kullanılarak, firmanız için genel durum raporu veya isteğe bağlı detaylı rapor (Rapor A-Rapor B) hazırlanır. Kurumsal çeviklik algısının firmanız içinde saptanması ile birlikte firmanızın var olan kurumsal çeviklik algısı somutlaşmış olur.

Tekrarlı ölçümlerle kurumsal çeviklik yönelimlerinde (proaktiflik, yanıt verebilirlik, yetkinlik, stratejik esneklik, hız ve paydaş algısı) zaman içinde kaydedilen değişimler ve firmanız performans kriterlerine (finansal, maliyet, operasyonel, marka, stratejik yenilikçilik) etkileri birlikte tespit edilir.

Tekrarlı ölçümler sonucunda isteğe bağlı olarak firmanız için hazırlanan rapor ile kurumsal çeviklik zihniyetinin firmanız içinde ne kadar yerleştiğinin ortaya konulması sağlanır.


Çevikmetre Kılavuzu

Kurumsal çeviklik yönelimleri ile firmanız performans ilişkisi karşılaştırılarak, performans kriterlerinde meydana gelen gelişmeler saptanır. Çevikmetre ile artan firma performansı için kurumsal çeviklik strateji planlamasını içeren isteğe bağlı raporun dikkate alınması önerilir.

Güvenilirliği ve geçerliliği bilimsel yöntemlerle tespit edilmiş olan kurumsal çeviklik düzey belirleme aracı olan çevikmetre, yetkilendirilen kullanıcıların internet üzerinden erişimi için tasarlanmıştır.

İsteğe bağlı hazırlanan raporlar, çevrimiçi kullanım için yapılmış anket formunun doldurulmasını takip eden süreçte yapılan detaylı analiz ile elde edilen bulguların değerlendirilmesi sonucunda oluşturulur.


Çevikmetre Anketi