Özel boyutlar 906x605 px

Bir Yeni Dünya Kavramı Olarak Kurumsal Çeviklik

Yönetim düzeyinde bir zihniyet değişikliği olarak belirtilen kurumsal çevikliğin, değişime uygun olarak yeniden yapılanma sürecini içerdiği ve örgütsel uyum yeteneğinin geliştirilmesine katkı sağladığı kabul edilir. Örgüt tarafından çevresel değişikliklerin zamanında ve sürekli olarak algılanabilmelerinin kurumsal çeviklik ile gerçekleştiği ifade edilir. Örgütün dinamik yeteneklerinden biri sayılan çevikliğin, örgütün kalitesi ile ilişkilendirildiği görülür. 

Çeviklik, rekabetçi olma yolunda alınan önemli kararlar arasında yer alan bir yönetim stratejisi şeklinde ifade edilir. Çeviklik zihniyeti ile öğrenmek, kendini geliştirmek, değişime karşı olumlu tutum sergilemek ifade edilirken, bu tanıma paralel olarak kurumsal çeviklik ile de öğrenerek sürekli olarak deneyim geliştirmek anlatılır. İyileştirilen firma ve kültürü çeviklik firma süreçlerinin iyileştirilmesini sağlar. Otonom kararlar alan işgörenler ile değişen iş akışı ve kendi kendine organize olan ekipler çevik örgütü oluştururlar. Yenilikçi insan kaynakları yönetimi ile işgörenlerine görev esnekliği tanıyan, kolektif amaca hizmeti vurgulayan ve her açıdan hesap verebilir olan firmaların kurumsal çevikliklerini arttırdıkları görülür.