Çevik Yönetim

Çevik Yönetim

Çevre dinamiklerine göre değişime zorlanan firmaların, hareket kabiliyetlerinden biri "çeviklik, çevik olma" ile anlatılır. Odağında yalnızca imalat olan yaklaşımın, zaman içerisinde odağına her türlü üretimi (ürün, hizmet, teknoloji vb.) alır hale geldiği görülür. Bu bağlamda, çevik üretimin, "çevik yönetim" şeklinde kapsamının genişlediği anlaşılır. 

İşletme kimliğine ait tanımlamalardan biri olan çevikliğin, bileşenleri göz önünde bulundurularak, firma bünyesinde yapılacak değerlendirme ile ortaya çıkacağına ve bu sayede firmalar açısından konuya ilişkin farkındalığın yaratılacağına inanılır. Söz konusu farkındalık ile firmaların çevik davranma alışkanlığını kazanabileceklerinin mümkün olduğu savunulur. Yaklaşım, ürün ve hizmet üreten her tür firma için geçerli olan bir çözüme işaret eder. Söz konusu önerilen çözüm olan yönetimde çevikliğin, küreselliğin yenilikçilik gereğini yerine getirmek ve rekabet avantajını sürdürmek için firmalara yön vermeye hizmet edeceği düşünülür.