1

Çevresel Dinamizm ve Kurumsal Çeviklik İlişkisi

Çevresel dinamizm firmalar için, küresel rekabet koşulları göz önünde bulundurulduğunda, yürünülen söz konusu kaygan zeminde anlaşılması gereken bir uyarı işareti olarak yorumlanmaktadır. Firmaların kontrolü dışındaki faktörlerden biri olan çevresel dinamizmin firmalar içinde doğurduğu sonuç çeviklik şeklinde ortaya çıkmaktadır. Firmaların çevik hareket sürecine, tabandan başlayan katılımcı uygulamalar ile ulaşılmalarının mümkün olduğu ifade edilmektedir. 

Çeviklik, firmalar için gözlem sonucu oluşan ve deneyimle artan bir olgu olarak algılanmaktadır. Firma dışından firma içine sızan dinamizm rüzgârının, rekabet avantajı yaratmak adına kullanılma kabiliyeti çevik olmak ile başarılmaktadır. Kurumsal bazda yaşanan çeviklik ile firma odağının genişlemesi, seri alınan kararlar, genişleyen firma sınırları, önemsenen paydaş ortaklığı sonuçlarına ulaşıldığı ve firmanın performans kriterlerinde gözle görülür artışın sağlandığı görülmektedir. Firmaların önemli yönetim hamlelerinden biri olarak tanımlanan çeviklik, belirsizlik ortamında kaybolan dengeleri yeniden sağlamayı amaçlamaktadır. 

Kurumsal üretkenliğe katkı sağlayan çeviklik, firmaların her açıdan (bireysel, toplumsal) zenginleşmesine de yardımcı olmaktadır. Rekabet avantajı yaratma yolunda, çevresel dinamizme kayıtsız kalmayarak, küresel bağlamda güçlü ve tutarlı olunduğu mesajının verilmesi çeviklik ile mümkün olmaktadır. Rekabete ortak olmak adına, çevresel dinamizm etkisi ile deneyimlerin farklı yorumlanma şansını firmalara veren kavram olarak ön plana çıkmaktadır. Firma içinde, zamanla, işlevi olan bir alışkanlığa, olumlu bir bağımlılığa dönüşmesi beklenen çevikliğin, firmaların kısa vadeli çözüm arayışlarında karşılaşacakları dönüm noktaları olarak şekillenmesi öngörülmektedir.