Fütüristik Lider ve Kurumsal Çeviklik İlişkisi

Fütüristik Lider ve Kurumsal Çeviklik İlişkisi

Geleceğe yön veren firmalar, değişimi yönetmedeki ve belirsizliği algılamadaki çeviklikleri ile tanımlanırlar. Belirsizliğe gösterilen direnç olarak nitelendirilen çeviklik kavramının, çevresel dinamizm etkisi altında olan firma açısından, içinde bulunulan ortama dayanma gücü şeklinde algılandığı görülür. Çalkantılı ortamların kazananı olunmasını sağlayan, başka bir anlatımla firma performansını olumlu yönde etkileyen kurumsal çevikliğin, rekabetin yeni boyutlarının belirleyicileri arasında yer aldığı ifade edilir. 

Zamanın ötesinde bir yönetim anlayışı için belirsizliğin kucaklanmasında firmalar açısından özgeci yaklaşımın benimsenmesi ile liderlerin birer dönüşüm stratejistleri olarak algılandıkları görülür. Firmaların yarınlarının kurgulanması, liderlerin gelecek manifestoları hazırlamaları ile mümkün olur. Liderlerin, katı hale gelen firma kültürünün yıkılmasına katkıları, geleceğe karşı duyarlı ve umursar tavırları ile bağdaştırılabilir. Küt ve sığ görünen firma kültür haritasını temelden değiştiren liderlik anlayışı ancak fütüristik olabilir.

Kurumsal çeviklik ile harekete geçen firmaların; proaktiflik, yanıt verebilirlik, yetkinlik, stratejik esneklik, hız ve paydaş odaklı oldukları ifade edilir. Firmaya ait tüm paydaşların (iç ve dış paydaşlar/ müşteriler ve ortaklar) içinde bulundukları etkili işbirliği ile rekabet avantajını firmalar açısından sürdürülebilir boyuta taşıdıkları anlaşılır. Firma içi dinamikler dahilinde üretilen çözümlerin geleceğe yönelik yapılması, fütüristik liderler tarafından üretilecek alternatif senaryolarla mümkündür. Çözüm arayışlarında karşılaşılan yeni sorunlar ile henüz keşfedilmemiş kavramların sorgulanmaları ve gelecek yatırımlarının bugünden tartışılması fütüristik liderlerin senaryoları ile sağlanır. Genel kabuller üzerinden yapılan çözüm arayışları yerine, yeni sorun, süreç, çözüm, değerlendirme ve sonuç olasılıklarının tasarlanması, geleceğin yaratılmasına katkı sağlar. 

Fütüristik liderlerin çözüm odaklı olmaları beraberinde akışkanlığı getirir. Bu yeteneğin firmada kültürel düzeyde yaşanan alışkanlıklarla zamanla yetkinliğe dönüşeceğine inanılır. Fütüristik liderlerin derin bir perspektif algısı ile firmanın uzgörülen performansına yönelik çalıştıkları ifade edilir. Fütüristik liderlere sahip, değişim ve dönüşüm yeteneği olan firmaların, kurumsal çeviklik kabiliyeti ile geleceğe yürüdükleri anlaşılır.