42923695_xl

Kurumsal Çeviklik Manifestosu

Sınırsız fırsatları beraberinde getiren belirsizlik, neye ihtiyaç duyulduğunu firmalara göstermektedir. Daha önce hiç mümkün görünmeyen yerlerde büyüme olanakları aranmasını sağlayan belirsizlik, firmalara ileri gitmeleri için yönetim ritimlerini hızlandırmaları gereğini hatırlatmaktadır. Kurumsal çeviklik manifestosu, belirsizlik ortamının yarattığı değişim ve dönüşüm baskısını enerjiye dönüştürme yolunu firmalara sunmaktadır. Kurumsal çeviklik, belirsizlik ortamında firmalara ilerlemeyi müjdelemektedir… 

İçgörünüzle öngörün!
Kurumsal çevikliğinizi ölçerek öngörülmeyen değişimlere uygun şekilde ve zamanında yanıt verin. Çeviklik ile değişimin yarattığı fırsatlardan yararlanabilmek artık mümkün. 

Müşteriye önce ulaşan siz ol!
Değişim "er", "erken" karşılanır. Pazar tehditlerine ve fırsatlarına karşı atağa geçmede reaktif yerine proaktif davranma yeteneği sergilenir. Sürdürülebilir çeviklik için sorulara ve sorunlara birlikte yanıt aranır. Değişimin baskısı ile firmaların; niyet, kabiliyet ve direnç açılarından test edilmeleri sağlanır. Değişime yanıt veren firmanın yeteneği olan çeviklik, firma tarafından uygulanan bir stratejidir. Firmaların değişimi tespit etmeleri ve değişime hızla yanıt vermeleri değişimlerden bir üstünlük sağlamaları ile sonuçlanır.

Firma içi yetkinliklerinizi geliştirin! 
Kurumsal hedeflere ulaşmada, faaliyetlerde sağlanan üretkenlik, verimlilik ve etkinlik yetenekleri yetkinliği oluşturur. Firma içi iyileştirici ve fark yaratıcı aksiyonlar alınır. Küresel stratejilerdeki gelişmeler ile kurumsal üretim, kalite, hız, işgücü, yönetim vb. konulardaki iyileşmeler değişim ile elde edilir. 

Esneklik stratejiniz olsun!
Mevcut kaynaklarla farklı işleri yürüterek farklı hedefleri başarmak esneklik ile mümkün olur. Hızlı olmak en ayırt edici özelliklerden sayılır. Firmaların faaliyetlerini, mümkün olan en kısa zamanda yerine getirmeleri seri oldukları anlamını taşır. Hızın, kurumsal çeviklikteki kaldıraç etkisinden faydalanılır.

Paydaşlarınız ile çözüm ortaklığı yapın!
Firmaların müşterileri ile kurduğu stratejik ilişkiler ve tedarikçileri ile sağladıkları yakın iletişim sayesinde sorunlar karşısında çözüm ortağı olunur. 

Sürdürülebilir rekabet için çevik olun!
Çeviklik ile altı çizilmek istenen; dinamik ve değişen çevreyi yönetmek adına ortaya çıkan yeni çözümün adı olarak, küreselleşen birey, fikir ve ürün çerçevesinde, her açıdan rekabet edebilmenin koşullarından biri olarak algılanmasıdır.