kurumsal

Kurumsal Çeviklik Modası

Yönetim modaları, kodları, evreleri zihinlere egemen olurken, modalar eskir, evreler geçer ve ancak kodlara yapışıp kalma ile onları sorunsallaştırma ilişkisine borçlu olarak devam ederiz evrilmeye. Biline gelenin geçerliliği, doğru ile yanlışın aşınmazlığı özgürlüksüz bir dünya bahşeder bizlere. Muzur bir etkinlik olan düşünmeye yönelir ve yabancılaştığımız kodları yeni üretim düşüncelerle yenilemeye bakarız. 

Gerek olanın, özgürleştirici kavram ve açılımlar olduğu bilinciyle kavramlara, müşterekleştirme pratiği bağlamında yaklaşırız. Tasarımını yenileriz önce, bununla yeni bir kavrayış yaratırız. Zamansallığını önemsediğimiz noktada kapsayıcılığını tartışır buluruz kendimizi.  Özünü aramaya koyulduğumuz kavramı, umursama zihniyeti ile yeniden üretim zeminine taşırız. Kavramla derinleşen ilişki ve küreselleşen iletişim aracılığıyla kavramın yeniden üretilmesi ve yönetilmesinin baypas edilmesini sağlarız. Kavramın doğasındaki muğlaklıklığı gidererek yeniden tariflenen kavramı, yine yeniden sahipleniriz. Yine ve yeniden düşünme pratiği, kavramı içinde bulunulan anda moda haline dönüştürse de vazgeçilmez değişim ve dönüşüm ile kavrama ait üretimin sürekliliği olduğunu anlarız.

Firma kimliğine ait ve firmanın iç dinamiğinin bir parçası olan çeviklik kavramının içi, zaman içinde doldurulmaya çalışılarak, yeniden konumlandırılan kavramın fonksiyonu çeşitlenirken, kavram yeni pratiklere, uygulamalara entegre edilir hale gelir. Çeviklik, yönetimde taze bir buluş olmadığı gibi vazgeçilmiş bir taslak veya bir dilek, istek de değildir. Kavramın, omurgasını oluşturmaya yardımcı olan boyutları ile birlikte tasarım ve planlama hilesinden kaçınılarak, farklı bağlamlarda haklı kullanımı olması sağlanır. Örneğin; çeviklik kavramı ile derinleşen ekonomik ilişki, kavramın, temsil gücü yüksek bir özne şeklinde algılanmasını sağlar. Müzikte atiklik, eli çabukluk olarak nitelendirilen çevikliğin (ajilite), yönetimde bir karakter özelliği rolü üstlendiği görülür. Stratejik bir mücadele şeklinde ifade edilen çeviklik, değer yaratan hakim bir düşünce biçimi şeklinde tanımlanır. Çevikliğin sürdürülebilirliği merkeze alındığında yönetimde etkili pratiklerin yaratılmış olduğu anlaşılır. Buradan hareketle, kavramın firmalar için bir yönetim modası olduğunu söylemek doğru olmayacaktır. 

Firmalar için çeviklik;

  • firmanın işlevselliğinin, etkileşim içinde olduğu çevre ile çatışması sonucu oluşan fenomendir,
  • değişime yanıt veren kurumsal sistemin bir yeteneğidir,
  • firma tarafından alınan stratejik bir pozisyondur,
  • değişimin oluşturduğu fırsat ve yararlar göz önüne alındığında, kurumsal standarda indirgenen çeviklik, firmalar açısından bir bağışıklık sistemi kuvvetlendiricisi etkisinde olup firma çekiciliğini arttırandır,
  • küresel dünyanın uzlaşılamaz ayrılıklarında, firmaların geliştirdiği bir reflekstir,
  • firmaların kurumsal yaşam deneyiminin iz düşümlerinden biridir,
  • firma pratiklerindeki değişimin olağan bileşenleri arasında yer alan kurumsal çeviklik, değişim ile kurulan zorunlu bağ sonucunda, firmaların uygulamalarında kendini gösterendir,
  • kurumsal çeviklik, değişim perspektifinin derinleştirilmesi sonucunda, değişimin fırsatlara aracılığı ile değişime karşı verilen ani tepkidir,

Ve her zaman daha fazlasıdır…